גיאומטריה פזיז v1

עכשיו אתה יכול להדגים רפלקסים מהיר שלך ויכולות.