להקפיץ צבע

אתה צריך לתת את הכדור להקפיץ את הצבע הנכון. להיות מהיר או תצטרך להתחיל מחדש.