קנדל ג'נר אופנתי ומהנה

היא אופנת הקמת סגנון של שמלה יומית. בשלב זה של שנה הוא עסוק השתתפות באירועים רבים וחשובים.