מאוניית ביצת פסחא

התאם 3 ביצים באותו צבע. אם תמחק את כל ביצי הזכוכית, בר זמנך למילוי מחדש. האם אתם יכולים להיות בין 10 הציונים הגבוהים ביותר?