חטיבה של היפה והחיה

הבחורה הזאת רוצה שהכל יהיה על הסרט החדש הזה.