אלי חמדן

צור אי אימתני להרחיב מלכות השמים שלך. לתקוף לשדוד שחקנים אחרים כדי לזכות בזהב ותהילה. עד ולפתוח מיומנויות חדשות מרשימות. טען את גלגל הגורל לזכות בפרסים מטורפים.