סופר ברבי מודל מסלול

סופר ברבי היא בחורה מאוד אמיץ שנלחם בפשע, אבל בזמנו הפנוי הוא מודל המסלול. היום היה קשה במיוחד להביס נבל, אז זה היה תצוגת אופנה קצת מאוחר.