3 אדם וחוה

אדם הוא שוב למסע לפגוש את חוה בפעם השלישית.