אדם וחוה

אתה צריך לעזור לאדם למצוא גן עדן להיפגש עם חוה. טיול הרפתקה מהנה מחכה לך!