ג'ו קוף המואץ

אתה חייב להוביל ג'ו לדלת היציאה של כל רמה.