העולם Dynamons

מסעות מפת העולם כדי להביס וללכוד Dynamons. אתה צריך לאמן אותם ולהעלות אותם לרמת הקרב.