ترکیب فوق العاده آب نبات 3

در این بازی شما باید با آب نبات های رنگارنگ بازی کنید. بازی را می توان بی پایان بازی کرد ، بستگی به این دارد که چقدر سریع پاسخ می دهید. شما باید سه یا چند بار پشت سر هم خط بکشید. هرچه ردیف طولانی تر باشد ، زمان بیشتری خواهید داشت.