پازل در برابر ویروس کرونا

در این بازی پازل با 6 تصویر بازی کنید. همه تصاویر در مقابل ویروس کرونا هستند. تمام معماها را حل کنید و مغز خود را در فرم نگه دارید. شما برای هر تصویر چهار روش دارید ، 16 قطعه ، 36 قطعه ، 64 قطعه و 100 قطعه. لذت ببرید و اوقات خوبی داشته باشید.