ربات سوپر مبارز 2

شما دو روبات برای جمع آوری قطعات در کوتاه ترین زمان ممکن دارید.