ذهن کوهستان

این بازی حافظه سرگرم کننده است، با استفاده از عناصر سبک کوهنورد. شما باید همه جفت ها را در اسرع وقت پیدا کنید تا امتیاز بیشتری کسب کنید.