پانسمان و رتوش عکس برای دختران

امروز دختران برای عکسبرداری بسیار ویژه می روند. شما باید وارد استودیو عکاسی شوید و تمام کارهایی را که عکاس به شما می دهد، کامل کنید. با پول شما می توانید لباس های زیبا خرید.