آریل در پیست اسکی

آریل در حال حاضر در صنعت مد است. او امشب عملکرد خوبی در راه پله دارد. شما باید برای کمک به او برای این رویداد بزرگ آماده شوید.