آماده کردن یک روز مدرسه

بیایید این کودک با کمک برای مشق شب، انتخاب پاسخ صحیح به سوالات. سپس شما باید به یک حمام حباب و لباس او را با لباس های زیبا برای مدرسه. در نهایت کوله پشتی خود را به فرد و او آماده رفتن و یادگیری چیزهای جدید است