جشن سرگرم کننده با رنگ چهره

گام اول یک آرایش خوب است. سپس آن را هم برای انتخاب یک نقاشی را برای چهره زیبا و خنده دار آن است. در نهایت لباس دختر و تزئین اتاق برای حزب.