دیزنی جشن و شادمانی در تعطیلات مدرسه بهار

فرار از بهار زمان بسیار هیجان انگیز برای دانش آموزان است چرا که بهترین فرصت برای بیرون رفتن و سرگرم کننده است. شفق قطبی، السا، و آریل می در کالج دیزنی ثبت نام و در نهایت برای اولین بار شکستن بهار خود رسیده است. آنها به رفت و آمد مکرر آفتابی با همسالان رفته و برنامه ریزی برای رفتن به احزاب استخر در طول روز و باشگاه یک شبه.