Ladybug مد پاییز پاریس

شما باید به لباس این جفت زیبا از مرینت، ویسکانسین و آدرین برای فصل پاییز. دو همکلاسی که مخفیانه ابرقهرمانان هستند، Ladybug و Cat Noir در شهرستان رمانتیک پاریس زندگی می کنند. این سرمایه نیز به عنوان یکی از مکان های شیک ترین در جهان شناخته شده است.