تریس سوپراستار لباس برای عروسک

تریس می خواهد به یک ستاره! عروسک مورد علاقه خود را در خواب راه رفتن بر روی فرش قرمز از او کوچک بود و در حال حاضر هم به درخشش است.