پنالتی

کشوری را انتخاب کنید و در مقابل سایر کشورها مجازات کنید. شما 5 فرصت برای زدن هرچه بیشتر اهداف دارید. شما همچنین دروازه بان هستید و برای پیروزی در این بازی باید سعی کنید جلوی تعداد زیادی توپ را بگیرید.