درخشش در فضا 2

با این بازی تیراندازی بیش از حد از طریق فضای فرعی حرکت کنید. در نبردهای حماسی با تعداد زیادی سفینه فضایی دشمن بجنگید. شما باید کارفرمایان He2 (Sun) ، Se34 (Moon) ، H1 (Hydro) و Li3 (Stone) را شکست دهید. برای باز کردن کشتی های جدید از ستاره هایی که جمع می کنید استفاده کنید! بعد از اتمام بازی اولیه ، می توانید NIGHTMARE MODE را که در آن جهان تاریک تر از سیاه می شود و دشمنان حتی قوی تر می شوند ، باز کنید. موفق باشید فضای کابوی فضایی!