انفجار اموجی

شما بدون شک با چهره خنده دار WhatsApp آشنا هستید. در این بازی، باید با رنگ آمیزی تیراندازی را از بین ببرید.