Moorhuhn 360

این یک بازی منحصر به فرد است که تجربه ای غریزی برای پرتاب پرندگان به شما می دهد.