تیرانداز حباب کلاسیک

این یک بازسازی عالی از یکی از بازی های بازی شده در جهان است. جمع کردن تمام حباب ها با ترکیب 3 یا بیشتر.