شکارچی بیگانه

این یک بازی علمی تخیلی بی نهایت است که در آن شما شکارچی هستید، شما باید با حمله بیگانه در هوا و زمین مبارزه کنید. با این نسخهها کار در تمام مرورگرها و تمام دستگاه های تلفن همراه.