رقص بهار شاهزاده

این شاهزاده خانم زیبا به توپ بهار دعوت شده است و باید برای این رویداد بزرگ آماده شود. شما باید با آرایش رنگارنگ و لباس های باور نکردنی در جهان به او کمک کنید.