موانا با لباس داراي زوائد و تزئينات FTW

موانا یک دختر دوست داشتنی است که در جزیره آفتابی زندگی می کند، بنابراین او همیشه به دنبال بهترین روندها برای آب و هوای گرم است. دختران دیگر لباس های ریشدار را پیشنهاد می کنند که در فصل جاری یک روند بزرگ هستند.