آماده اولین جلسه از شاهزاده خانم

موانا به مهمانی می رود. اما حمل کیف دستی اجباری است. وارد شدن به این یک چیز عالی است ، نه؟ بنابراین شاهزاده خانم برای چنین رویدادی به یک کیف دستی زیبا و چشم نواز نیاز دارد. به او کمک کنید تا یکی کند. بسیاری از طرح های لوازم جانبی تزئینی در اینجا قرار دارند تا بخشی از این کیف افسانه ای باشند. نظر شما چیست آیا می توانید آن را انجام دهید آیا می توانید طراح کیف های سلطنتی شوید؟