رویای طراحی لباس شاهزاده خانم خود را

ایجاد شده توسط لباس دیزنی مورد علاقه خود را الهام گرفته است. علاوه بر این، تخیل شما است که مورد نیاز است. آنا، السا، راپانزل و سفید برفی به دنبال لباس های جدید و شما می توانید یکی برای هر یک از آنها ایجاد کنید.