شاهزاده خانم سرگرم کننده در جشنواره

آب و هوا در حال گرم شدن و تنها می تواند به معنای یک چیز: فصل جشنواره شروع. دختران خیلی هیجان زده هستند. همه پوشیدن لباس boho chic می خواهم به رقص تمام طول روز.