السا و راپانزل جشنواره گریز

شما هم اکنون می توانید لباس به سبک boho chic ایجاد، و یا edgy punk برای شاهزاده خانم. این فصل جشنواره است و دختران نمی توانید صبر کنید برای رفتن به بزرگترین جشنواره در جهان، مانند کوچلا. آنها نیاز به برنامه ریزی لباس های خود را در پیش است، برای رفتن به مد و تعجب در این وقایع.