شاهزاده خانم در این نمایشگاه در بهار

راپانزل، آریل و دختر خوشگل بسیار هیجان زده هستند. آنها نمی توانند صبر کنید تا سعی چرخ فلک، چرخ فلک و خوردن بستنی و ذرت بو داده