آریل کروز کارائیب

آریل است که در طول این زمستان سرد است که بر پا بی حوصله، تا زمانی که او در آخرین لحظه در کروز کارائیب دیدم یک پیشنهاد ویژه، تصمیم گرفته است تا آن را بلافاصله. حالا او می تواند لباس های تابستانی خود را بسته و لذت بردن از آب و هوا گرم کارائیب.