لباس برای بازی های زمستانی

آنا و دختر کوچک ناز او با بهره گیری از یک تعطیلات در یک پیست اسکی. شما باید برای انتخاب لباس خوب و گرم برای دو شاهزاده خانم می توانید اسکی بروید و لذت بردن از مناظر فوق العاده است.