پلیس مد

ما دو شاهزاده خانم معروف که در عشق با همان نوع از لباس هستند. شما باید برای کمک به آنها اضافه کردن فایرفاکس و سفارشی کردن لباس آن را به نگاه منحصر به فرد برای هر شاهزاده خانم.