شاهزاده خانم چای بعد از ظهر

الیزا دارای یک اتاق چای بسیار گرم و نرم. او را دوست دارد به مشتریان که واقعا می دانم که قدردانی از طعم و مزه چای با کیفیت و کوکی خوشمزه است.