روز عروسی شاهزاده خانم بلوند

بسیاری از دختران برای به اشتراک گذاشتن شادی خود با بهترین دوست ، عروسی مضاعف و شگفت انگیز را در خواب می بینند و شاهزاده خانم ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. شاهزاده خانم های دوست داشتنی در حال ازدواج هستند و می روند مدرن ترین عروسی بوهمیا در تاریخ. به شاهزاده خانم ها بپیوندید و به آنها در آماده سازی کمک کنید. مجموعه بی شمار لباس های عروسی بوهمی زیبا ، منتظر شماست. شاهزاده خانم ها را به محراب ببرید و لذت ببرید.