مولان سال خروس

شما باید برای کمک به این شاهزاده خانم به جشن سال نو چینی در سبک. نخست او را به یک اریگامی. سپس او نیاز به یک کت و شلوار خوب. در نهایت، شما باید برای تزئین اتاق که در آن خواهد شد این رویداد برگزار شد.