پیتزا فروشی کافه تریا

مشتریان در انتظار در خط برای تست پیتزا خود را. 12 مواد خوشمزه است. 12 دستور العمل پیتزا خوشمزه.