راپانزل فرار کردن با معشوق به هاوایی

راپانزل یک شاهزاده خانم است که با یک شیوه زندگی گاه به گاه رشد کرده است. به همین دلیل او تصمیم گرفت به فرار کردن با معشوق به مخفیانه در یک جزیره عجیب و غریب ازدواج، هنگامی که فلین دست او را خواستگاری کرد. هاوایی به نظر می رسید را به انتخاب مناسبی. او یک عروسی رویایی در ساحل دارند و همه او نیاز به کمک شما در حال حاضر برای آماده سازی است.