آماده سازی برای عروسی های بد بو

اتمام مجموعه از لباس عروسی مدرن تر! این عروس زیبا و ساقدوش او آماده برای دریافت بهترین آرایش و مو می باشد. سپس آن را هم برای انتخاب لباس های ویژه.