ادغام حباب های کریسمس 3

این بازی با حباب ها و زیور آلات است. به دنیای برف نگاه کنید تا بدانید که برای غلبه بر سطح باید حبابهایی را که باید برای ترکیب کردن استفاده کنید. شما حرکات محدودی دارید ، بنابراین باید حباب های مورد نظر را قبل از ناپدید شدن مطابقت دهید.