مامان هدایای کریسمس را می خرید

کریسمس تقریباً در گوشه و کنار است و مادر باید برای دوستانش هدایا بخرد! به او کمک کنید تا حد ممکن پول بدست آورد و سپس به خرید بروید. به آنچه نمی توانید در فروشگاه بیابید نگاهی بیندازید و سپس هدایا را با میهمانان به اشتراک بگذارید. مامان امسال یک جشن کریسمس فراموش نشدنی برگزار خواهد کرد!