تزیین درخت کریسمس من

کریسمس اینجاست! درخت کریسمس خود را با هدایا ، آب نبات ها ، چراغ ها و سایر تزئینات ظریف تزئین کنید تا سانتا بتواند هدایای کریسمس شما را ترک کند. از بین انواع رنگ ها انتخاب کنید و بهترین دکوراسیون را ایجاد کنید.