پازل اسباب بازی کریسمس دوست داشتنی 2

با 6 تصویر در این بازی پازل عالی بازی کنید. همه تصاویر اسباب بازی های شایان ستایش کریسمس هستند. تمام معماها را حل کنید و مغز خود را در فرم نگه دارید. برای هر تصویر چهار حالت دارید: 16 ، 36 ، 64 و 100 قطعه. لذت ببرید و لذت ببرید