شب کریسمس بوسیدن

این زوج ها در مهمانی شب عید کریسمس هستند و می خواهند بوسه ببندند تا کریسمس خود را نیز ویژه تر جلوه دهند. در این بازی بوسیدن در شب کریسمس به آنها کمک کنید تا بوسه را به اشتراک بگذارید ، و دیگران را در محل کار خود مشغول کنید.