داستان کریسمس امیلی

امیلی و خانواده در یک سفر شمالی به یک کابین کوچک خوب برای تعطیلات شروع کردند. به نظر می رسد که سفر قطار می تواند در پله های دوستان جدید و یک ماجراجویی غیر منتظره دنبال شود... بنابراین یک دسته بزرگ از کوکی ها را پخته و با یک نوشیدنی گرم کنار هم قرار بگیرید تا روح کریسمس خود را گرم کنید!